Memilih Calon Pasangan Hidup – Habib Ali Zaenal Abidin al-Hamid

Dalam adab pernikahan itu ada namanya khitbah yakni meminang dan di dalam meminang ini ada beberapa kategori yang perlu diperhatikan oleh kedua belah pihak. Kepada yang akan meminang hendaklah memperhatikan sifat-sifat orang yang dipinang. Perempuan yang akan dipinang itu. Sebaliknya pun sama juga bagi pihak perempuan baik walinya atau perempuan itu sendiri juga memerhatikan beberapa kriteria dan sifat-sifat yang ada kepada orang yang ingin meminang kepadanya. Kriteria yang perlu diperhatikan oleh lelaki yang akan meminang kepada perempuan adalah

“Sabda Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam perempuan dinikahi karena 4 sebab 1) lijamaliha cantiknya 2) Wali madiha hartanya 3)walihasabiha karena martabatnya  4) Walidiniha dan karena agamanya. Perhatika,n dari pada aspek agama maka kamu akan beruntung. Bertuah dalam pilihan kamu ini kriteria yang perlu untuk diperhatikan dan diutamakan oleh lelaki bilamana ingin meminang kepada perempuan yang akan dinikahinya. Kecantikan bukansegala-galanya. Bilamana dilihat dari pada kecantikan Zahir tetapi  kecantikan hati adalah segala-galanya walaupun bukan bermakna kita tidak mengindahkan kecantikan tahir.

Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wa Sallam mengingatkan tentang 2 perkara tentang masalah kecantikan : Katanya seseorang datang kepada Nabi daripada kaum Muhajirin datang kepada Rasulullah mengatakan “Ya Rasulallah Saya ingin berkahwin kepada fulan yang ingin berkahwin kata Nabi engkau sudah tengok kepada perempuan itu? Katanya Belum, wahai Rasulullah. Kata Nabi: Pergi tengok kepada dia. Sesungguhnya kamu dengan melihat itu akan membawa berlangsungnya perkahwinan itu dengan berterusan” yakni melihat kepada orang yang akan dinikahi menjadi sebab kepada berlangsungnya perkahwinan itu secara berterusan.  

Ketika Nabi ditanya “Apakah yang terbaik kepada perempuan?” kata Nabi menjawab “Kalau kamu tengok kepadanya dan merasa gembira.”

Gembira ini dalam penampilan yang sempurna; yang sopan, yang cantik dan seumpamanya. Yakni di sini dilihat dari pada aspek keindahan atau kecantikan secara zahir walaupun kecantikan itu relatif. Wng kedua nabi pernah mengingatkan juga tentang kecantikan itu bukan segala-galanya.

Demikian juga perempuan bilamana ingin memilih kepada laki-laki kaca Baginda Rasulullah bersabda kepada orang tua “Nanti kalau datang kepada kamu wahai orang tua lelaki meminang anak perempuan kamu, yang baik agama dan akhlaknya. Maka kamu jangan tolak aspeknya adalah agama dan juga akhlak. Kamu jangan menolak, kalau kamu tolak, akan berlaku fitnah” kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam.