AHLUL BAIT Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wassallam memiliki kebajikan dan kemuliaan bagi semua umat Islam, kerana Allah Subhanahu Wata’ala memuliakan dan membersihkan mereka dari dosa, mewajibkan umat Islam mengasihi mereka di atas semua ras manusia. Allah Subhanahu Wata’ala berfirman, “Sesungguhnya, Allah bermaksud menghapus dosa-dosa darimu, Wahai Ahlul Bait dan membersihkan kamu sebersih mungkin. ” (Surah Al-Ahzâb [33]: 33) Allah Subhanahu Wata’ala juga berfirman kepada nabi-Nya, “Katakanlah: ‘Aku tidak meminta kamu apa-apa sebagai balasan atas tangisanku kecuali kasih sayang keluarga.” (QS. Ash-Syûrâ [42]: 23) Itu bererti, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, aku tidak menginginkan pahala dari kamu semua selain kamu mencintaiku dan mengasihi keluargaku.Alaihi Bait adalah keturunan suci Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi Wassallam yang mempunyai ikatan nasab, mereka adalah keturunan Fatima hingga hari kiamat

Itulah yang dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarh Al-Muhadzdzab.Diriwayatkan bahawa Nabi Shallallahu ‘Alaihi Wassallam bersabda, “Didiklah anak-anakmu untuk tiga perkara; cintailah nabi kamu, sayangi Ahlul Baitnya dan bacalah Al-Qur`an, kerana para penghafal Al-Qur`an berada di bawah naungan Allah pada suatu hari tidak ada naungan lain melainkan naungan-Nya, bersama dengan para nabi dan umat pilihan-Nya. “Nabi Shallallahu ‘alaihi wassallam bersabda, أحبوا الله لما يغذوكم من نعمه وأحبوني بحب الله وأحبوا أهل بيتي بحبي” mencintai Tuhan atas nikmat yang diberikan kepadamu mencintaiku untuk cinta (kamu) kepada Tuhan, dan mencintai Ahlul Baitku untuk cinta (kamu) aku . ” Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wassallam bersabda, “Semuanya mempunyai prinsip, dan prinsip Islam adalah mencintai Rasulullah dan ayat-ayatnya.”

Allah Subhanahu Wata’ala mewajibkan mendoakan Ahlul Bait dalam tasyahud ahkhir setiap kali dia berdoa menurut Mazhab Syafi’iyah, itu sudah cukup untuk menunjukkan kemuliaan mereka. Bahkan Imam Asy-Shafi’i pernah berkata; Wahai Ahlul Bait Rasulullah, sayangilah kamu … Kewajiban Allah di dalam Al-Qur`an yang Dia turunkan yang tidak membacakan doa untukmu, tidak ada doa baginya. Itu cukup untuk menunjukkan kebesaran kemuliaanMu Abu Bakar Ash-Siddiq RA berkata, “Demi Dia yang jiwanya berada di tangan-Nya, kerabat Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wassallam saya lebih mencintai daripada saudara-mara saya sendiri. “Abu Bakar juga berkata,” Memuliakan Ahlul Bait Muhammad Sallallahu ‘Alaihi Wassallam. ”

Puisi Imam Abdullah Al-Haddad dalam Kitab At-Tâ`iyah Al-Kubra; keluarga Nabi adalah keluarga suci Cintai mereka hukum fardhu Mereka adalah pembawa rahsia setelah nabi mereka Dan pewaris mereka adalah pewaris terbaik. Diriwayatkan marfu ‘dari Abu Sa’id Al-Khudri, “Ada tiga kekudusan Allah, barangsiapa yang memelihara ketiga-tiganya, Allah akan menjaga agama dan dunianya dan barangsiapa yang tidak menjaganya, Allah tidak akan melindungi dunia dan akhirat; kesucian Islam, kesucian saya dan kesucian saudara-mara saya. “Barangsiapa yang menjaga ketiga kesucian itu, dia telah menaiki kapal keselamatan, dan barangsiapa yang tidak menjaganya, dia merindukan kapal keselamatan.

Syair Imam Abdullah Al-Haddad puisi; Ahlul Bait Al-Mustafa dan yang suci Mereka adalah jaminan keselamatan bumi, jadi ingatlah Mereka seperti bintang-bintang terang Seperti yang dijelaskan dalam buku-buku sunan (Mereka seperti) kapal penyelamat ketika … Anda takut taufan dari semua gangguan Selamatkan diri anda di dalamnya, jangan ketinggalan. Pegang teguh (agama) Allah dan minta pertolongan. (Diadaptasi dari Kitab Bahjatuth Thalibin oleh Al-Faqih Al-Muhaqqiq Zen bin Ibrahim bin Sumaith)

Tingkatkan Syukur kepada Allah: https://www.youtube.com/watch?v=VKtxgxh69dE

__ATA.cmd.push(function() {
__ATA.initDynamicSlot({
id: ‘atatags-26942-5fba720a43d5c’,
location: 120,
formFactor: ‘001’,
label: {
text: ‘Advertisements’,
},
creative: {
reportAd: {
text: ‘Report this ad’,
},
privacySettings: {
text: ‘Privacy settings’,
}
}
});
});