Aishah

Ternyata Siti Aisyah Seorang Pakar Ilmu Sains

Kita tahu bahwa Siti Aisya banyak sekali meriwayatkan hadits-hadits Nabi SAW, bahkan tidak jarang sahabat belajar kepada Siti Aisyah RA perihal sifat Rasulullah SAW. namus selain menguasai ilmu hadits, Siti Aisyah juga ternyata sangat pakar terhadap ilmu-ilmu lain tidak terkecuali ilmu sains

Siti Aisyah RA banyak mengajarkan ilmu kepada Abdullah Ibnu Zubair Al awwam dan dia banyak mengambil ilmu. Siti Aisyah perlu diketahui adalah salah seorang yang dikenali dengan pelbagai macam bidang ilmu, bukan hanya tahu saja tapi pakar dalam bidang ilmu tersebut sehingga kata sahabat RA “Sesungguhnya aku mendapati ramai orang-orang besar daripada para sahabat belajar ilmu faraid daripada Siti Aisyah. Aku tidak melihat orang yang pakar dalam ilmu syair melebihi daripada kepakaran Siti Aisyah dalam bahasa Arab”

Siti Aisyah faham ilmu sihir bukanhanya boleh bercakap harap saja dia datang sendiri ada sendiri. Siti Aisyah juga pakar dalam ilmu kedokteran sains di zaman yang mengikut apa namanya disiplin ilmu sains pada waktu itu. Siti Aisyah pun juga banyak mengkaji tentang ilmu tersebut sehingga kata baginda Rasulullah bersabda “Ambillah separuh daripada ilmu agama kamu daripada si merah pipi” Ini Siti Aisyah RA.

Setelah wafat nya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ramai para sahabat datang ke rumah Rasulullah bertanya kepada Siti Aisyah dan Siti Aishah yang tegas terkadang pun berbeza dengan pandangan sahabat. Dia kan pantang juga mendengar kesalahan. Dalam satu masalah dihantar Ashikin Abdullah bin Umar mengatakan “Bahawasanya sesungguhnya seorang yang mati meninggal dunia akan diazab dengan tangisan orang yang hidup in”i daripada Abdullah bin Umar. Ini dibantah oleh Siti a’isyah dan “Tidak seperti itu. Tidak mungkin orang yang yang mati akan tanggung perbuatan orang yang masih hidup” Ini menunjukkan diantara mereka para sahabat sendiri mempunyai wawasan dan perbezaan antara mereka tapi tak ada yang bergaduh satu dengan yang lain walaupun berbeza pandangan dan tidak ada sesat menyesatkan satu dengan yang lain walaupun berbeza di dalam pandangan mereka dan ini di kurun pertama yang hidup di zaman nabi Muhammad Aallallahu alaihi Wasallam.